шпан

 • 61Рома (линкор) — Рома RN Roma (1223) …

  Википедия

 • 62ишпаны — мн., Р. и/шпанов; ед. и/шпан (2 м) …

  Орфографический словарь русского языка

 • 63шпаненок — сущ., кол во синонимов: 2 • хулиган (33) • шпанёнок (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 64алапат — (Қар., Қарқ.; Талд., Ақсу) әлемет, керемет. Дұшпанға а л а п а т ы ң ажал берген, Орнатқан бостандықты бабам қолдан («Лен. жолы», 1942, №18). ...а л а п а т дауылды азбас толқыны шайқап, ...теңіз түбін көргендей болды (Ә. Нұрп., Курл., 74) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 65албаты — 1 (Тау., Қош.; Сем.: Ұрж., Абай.; Шығ.Қаз., Ү Н.; Алм., Кег.) беталды; кездейсоқ. А л б а т ы жүре бергенше шаруамен айналыссаңчы (Тау., Қош.). А л б а т ы машинаға түсті де кетті (Сем., Ұрж.). Артынан іздейтін жақыны, ізіне түсетін жауы жоқ а лб …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 66башаны шағу — (Шымк., Арыс) зорлық зомбылық істеу. Топ жүрсең дұшпан қашар, Аз жүрсең б а ш а ң д ы ш а ғ а р (Шымк., Арыс) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 67дұспан — (Түрікм.: Таш., Көнеүр.; Қар., Шет; Қост., Жанг.) дұшпан. Ауызың толған қан болса, д ұ с п а н ы ң н ы ң алдына төкпе (Қар., Шет) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 68дұшман — (Ауғ.; Ир.) дұшпан. Арықтың бойы лайлансын, Д ұ ш м а н н ы ң тілі байлансын. Ай апа деген тіліңнен, Ай апа сені айлансын (Ауғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 69жасыл — (Ақт., Ойыл; Шымк.: Сайр., Қызылқ., Арыс; Гур., Маңғ.; Түрікм.: Красн., Ашх., Таш., Мары) найзағай, жай. Кешегі түскен ж а с ы л д а колхоздың агрономы өліпті (Ақт., Ойыл). Бұлтты, жаңбырлы күні ж а с ы л көп болады (Шымк., Сайр.). Ж а с ы л… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 70кәуір — (Жамб., Шу) жау, дұшпан. Ей, сен, немене, к ә у і р жаулап келіп пе ең? К ә у і р г е қарсы шығып күресті (Жамб., Шу). Жүрегі теріс, жүзі бөтен жады к ә у і р г е біреудің ақ жұмыртқа сары уыз перзентінің абыройын тонатты... деген айып тағып тұр… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 71ұрыс — (Түрікм.: Красн., Небид., Таш., Мары) соғыс. Өткен ұ р ы с кезінде туылған балам еді, әзір 18 жаста (Түрікм., Таш.). Рейімсіз (қ.) дұшпанға, күшейтелік ұ р ы с т ы («Жұм шы», 1.11.1942). [Түрікменше уруш (Рус. туркм. сл., 1956); өзб. уруш (Рус.… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 72ата — бұғы. Бұғының үлкені (еркегі). А т а б ұ ғ ы анадай жерде қаздиып қарауыл қарап тұр екен (Қаз. әдеб., 05.06.1987, 14). Ата жау. Ежелгі, байырғы жау, қанды қол дұшпан. Ата күші. этногр. Құдалық салтта жігіт жағы беретін жол жорағылардың бірі. Салт …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 73етек — … 2. ауыс. Таудың етегіндегі (жазықтағы) ауыл отырған жер, кеңшар орталық д. м. Осы соңғы айдың ішінде бір ақ рет е т е к к е түстік (Ә. Асқаров, Таңд., 194). Етегіне жел тимеген. Күнәсіз, пәк, абыройлы. – Енді сіз осында тұрасыз. Кешке таман е т …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 74зиыт — сын. жерг. Қас, өш, дұшпан …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 75насріт — … Бұл сөзім алты алашқа таныс болсын, Азамат ермін десе, намыс болсын! Құдайым н а с р і т берсе, дұшпан оңай, Көптігі тұмадағы қамыс болсын! Мәшһүр Жүсіп, Шығ., 4, 37) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 76пәрмендендір — пәрменден етістігінен жасалған өзгелік етіс. (Еңбек – романдағы бірден бір негізгі тұлға, оның ең басты лейтмотиві. Жазушы жалпыхалықтық еңбектің әрбір адамды қуаттандырып, п ә р м е н д е н д і р і п, оның дұшпанға қарсы күресте өз орнын табуға… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 77теке — көзденді. Ала көзімен қарады, адырайды, ежірейді. Жүрегі шайлығып қалған сорлы қорқасоқтап кіріп еді, жоқ, мына құж қара бұған басқалардай т е к е к ө з д е н і п ежірейе қарамады (Ә.Нұрпейісов, Соңғы., 8). Теке түрікмендер. т ар. Түрікмендердің… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 78теңшеле — ет. сөйл. Салыстыру, салғастыру. Жақсылық жамандықпен т е ң ш е л е д і, Кім жүйрік, кім шабан екшеледі. Сатайдың сақасы өрде жатыр, Оны да көрген дұшпан сескенеді (Құланаян Құлмамбет, Сөзімнің., 106) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі